Polski English
 • Szybki Kontakt

  dr inż. Jarosław Kanak
  Kierownik Laboratorium Badań Strukturalnych

  tel.: (12) 617 2596
  e-mail: kanak@agh.edu.pl

Metody Badań

Dyfraktometria rentgenowska:

 • analiza fazowa  - Certyfikat Akredytacji AB 1445,
 • dyfrakcja rentgenowska  wysokokątowa,
 • dyfrakcja rentgenowska pod stałym kątem padania ,
 • reflektometria,
 • pomiar tekstury metodą figur biegunowych,
 • pomiar naprężeń,
 • pomiary dyfrakcji rentgenowskiej  w kamerze wysoko-temperaturowej.

 

EDX XRF

 • badanie składu chemicznego.

 

Mikroskopia SPM:

 • topografia AFM,
 • obrazowanie fazowe,
 • pomiar sił magnetycznych (MFM) w zewnętrznym polu magnetycznym,
 • pomiar sił lateralnych (LFM),
 • pomiar sił elektrycznych (EFM),
 • sonda Kelvina (KPM),
 • tryb przewodzący (SRI, C-AFM),
 • tryb tunelowy (STM).

Aparatura