Polski English
 • Szybki Kontakt

  dr inż. Jarosław Kanak
  Kierownik Laboratorium Badań Strukturalnych

  tel.: (12) 617 2596
  e-mail: kanak@agh.edu.pl

Oferta

Dyfraktometr Rentgenowski

 • Pomiary dyfrakcji rentgenowskiej cienkich warstw, materiałów litych i proszkowych
 • Pomiary dyfrakcyjne w kamerze temperaturowej od 300K do 1200K
 • Badanie tekstury – figury biegunowe
 • Pomiary szorstkości i grubości cienkich warstw i struktur wielowarstwowych.
 • Pomiar naprężeń

 

EDX-XRF

 • Analiza składu chemicznego.

 

Mikroskop SPM

 • Pomiary z użyciem mikroskopu SPM mogą być wykonywane na próbkach cienkowarstwowych, lub na odpowiednio przygotowanej powierzchni, próbki specjalne, np. preparaty biologiczne, proszki wymagają wcześniejszych ustaleń z wykonującym pomiary. Warunki przeprowadzenia badań do uzgodnienia.