Polski English
 • Szybki Kontakt

  dr inż. Jarosław Kanak
  Kierownik Laboratorium Badań Strukturalnych

  tel.: (12) 617 2596
  e-mail: kanak@agh.edu.pl

Apratura

Laboratorium Badań Strukturalnych wyposażone jest w następujące urządzenia badawcze:

 

Dyfraktometr Rentgenowski X'Pert MPD

 • goniometr PW 3050
 • optyka wiązki równoległej z monochromatorem płaskim do pomiarów reflektometrycznych oraz pomiarów nisko- i wysoko-kątowych cienkich warstw i układów wielowarstwowych,
 • optyka wiązki zogniskowanej z monochromatorem giętym (geometria Bragg-Brentano),
 • koło Eulera z optyką ogniska punktowego (do pomiarów tekstury),
 • kamera wysoko temperaturowa HTK-1200 Anton Paar (do 1200 K),
 •  układy detektorów proporcjonalnych (PW 1711, PW3011) i pozycjo czułych (128-kanałowy detektor paskowy),

 

Układ do określania składu chemicznego za pomocą analizy dyspersji fluorescencyjnego promieniowania rentgenowskiego(EDX-XRF) firmy Canberra z detektorem Si-Li(SSL-12145) o zdolności rozdzielczej (145 eV), wyposażonym w okienko polimerowe do identyfikacji lekkich pierwiastków.

 

Mikroskopy Skaningowe:

 • NT-MDT Ntegra Aura
 • Veeco Multimode Nanoscope V
 • SPM - Nanoeducator

Aparatura