Polski English

Laboratorium powstało w 1998r.  w ramach Zespołu Cienkich Warstw Magnetycznych, w Katedrze Elektroniki AGH. Jego głównym zadaniem było badanie cienkowarstwowych układów magnetycznych i spintroniczych. W następnych latach rozbudowywano aparaturę i poszerzano wachlarz technik pomiarowych.

Laboratorium Badań Strukturalnych zostało formalnie powołane uchwałą Rady Wydziału EAIiE AGH z dniem 26 maja 2011 roku, jako samodzielna, autonomiczna komórka organizacyjna w ramach struktury Katedry Elektroniki, Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie. Wtedy też rozpoczęto starania o uzyskanie akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji. W dniu 25 lipca 2013r. Laboratorium uzyskało akredytację z Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1445. (Zakres akredytacji AB 1445 na stronie PCA)

Aktualnie Laboratorium znajduje się w strukturze organizacyjnej Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji powołanego zgodnie z uchwałą Senatu AGH z dnia 4 lipca 2012r.

Laboratorium prowadzi szeroko zakrojone badania strukturalne, metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego: dyfrakcji nisko- i wysokokątowej oraz reflektometrii. Badania te dotyczą głównie analizy układów cienkowarstwowych i wielowarstwowych.

Pracownicy Laboratorium oprócz prac w ramach Laboratorium Badań Strukturalnych, prowadzą również działalność dydaktyczną, prowadzą badania naukowe w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.